تبلیغات
ஐღ♥ ♥ یک کلیک برای همیشه ♥ ♥ ஐღ - دیكشینری انگلسیی به کوردی و عربی

Awro Dictionary

کوردی:- داگرتنی ئه ورو دیکشینةری , وةرگیران له انگلیزی بو کوردی و عةرةبی.

فارسی : - دانلود اورو دیكشینری ترجمه از انگلسیی به کوردی و عربی.

English:- Awro dictionary for download translate from English to Kurdish and Arabic

لینكی راستةوخو - لینك مستقیم - Direct link for download

Download HERE

size : - 499 KB


Share