ஐღ♥ ♥ یک کلیک برای همیشه ♥ ♥ ஐღ tag:http://makurd.mihanblog.com 2020-07-04T22:28:23+01:00 mihanblog.com خدا جون 2012-03-04T18:45:03+01:00 2012-03-04T18:45:03+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/293 » علی شیروانی سلام خداجونبازم منم میدونم که میدونی چی میخوام بگم میدونم که بازم داری گوش میدی خدا خسته نشدی ازبس از خواستم از بس که صدات کردم دلم می خواد صدامو بشنوی و برسونی به اونی که دلم می خواد دوستدارم هر چی می خوام بهم بدی تا همیشه صدات کنم دوست دارم کمکم کنی که دیگه حسرت نخورم حسرت اون روزهای خوبی رو که داشتم اون روزا شاید کمتر صدات می کردم ولی بخدا به یادت بودم اون روزا من خوشحال بودم و نمی فهمیدم که دارم بزرگ می شم اون موقه سلام خداجون
بازم منم میدونم که میدونی چی میخوام بگم 
میدونم که بازم داری گوش میدی 
خدا 
خسته نشدی ازبس از خواستم 
از بس که صدات کردم 
دلم می خواد صدامو بشنوی و برسونی به اونی که دلم می خواد 
دوستدارم هر چی می خوام بهم بدی 
تا همیشه صدات کنم 
دوست دارم کمکم کنی که دیگه حسرت نخورم 
حسرت اون روزهای خوبی رو که داشتم 
اون روزا شاید کمتر صدات می کردم 
ولی بخدا به یادت بودم 
اون روزا من خوشحال بودم و نمی فهمیدم که دارم بزرگ می شم 
اون موقه ها همیشه یکی بود که هیچ وقت نمی زاشت تو ناراحتیم تو رو صدا کنم 
چون با وجودش من .....
یادمه اون روزه ها اون همیشه تورو صدا می کرد ولی....
بعد ها متوجه شدم که اون همیشه درباره من با تو صحبت میکرد
چون وقتی رفت تازه فهمیدم که چقدر به تو احتیاج دارم .......
]]>
دو تا فوت کن! 2011-01-23T15:52:08+01:00 2011-01-23T15:52:08+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/292 » علی شیروانی خیلی باحاله بخونیدشداشتم با ماشینم می رفتم سر كار كه موبایلم زنگ خورد.گفتم: بفرمایید الووو.. ،فقط فوت كرد!گفتم: اگه مزاحمی یه فوت كن اگه میخوای با من دوست بشی دوتا فوت كن!دوتا فوت كرد .گفتم: اگه زشتی یه فوت كن اگه خوشگلی دوتا فوت كن دوتا فوت كرد!گفتم: اگه اهل قرار نیستی یه فوت كن اگه هستی دوتا فوت كن دوتا فوت كرد!گفتم: من فردا میخوام برم رستوران شاندیز اگه ساعت دوازده نمیتونی بیای یه فوت كن اگه میتونی بیای دوتا فوت كن!دوباره دوتا فوت كرد. با خوشحالی گوشی رو قطع كردم. فرد خیلی باحاله بخونیدش

داشتم با ماشینم می رفتم سر كار كه موبایلم زنگ خورد.

گفتم: بفرمایید الووو.. ،

فقط فوت كرد!

گفتم: اگه مزاحمی یه فوت كن اگه میخوای با من دوست بشی دوتا فوت كن!

دوتا فوت كرد .

گفتم: اگه زشتی یه فوت كن اگه خوشگلی دوتا فوت كن دوتا فوت كرد!

گفتم: اگه اهل قرار نیستی یه فوت كن اگه هستی دوتا فوت كن دوتا فوت كرد!

گفتم: من فردا میخوام برم رستوران شاندیز اگه ساعت دوازده نمیتونی بیای یه فوت كن اگه میتونی بیای دوتا فوت كن!

دوباره دوتا فوت كرد. با خوشحالی گوشی رو قطع كردم. فردا صبح حسابی بخودم رسیدم بهترین لباسمو پوشیدم و با ادكلن دوش گرفتم تو پوست خودم نمی گنجیدم. فكرم همش به قرار امروز بود. داشتم از خونه در میومدم كه زنم صدام كرد و گفت ظهر ناهار میای خونه؟ اگه نمیای یه فوت كن اگه میای دوتا فوت كن

]]>
چرچیل و راننده تاکسی 2011-01-23T15:45:04+01:00 2011-01-23T15:45:04+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/291 » علی شیروانی چرچیل(نخست وزیر اسبق بریتانیا) روزی سوار تاکسی شده بود و به دفتر BBC برای مصاحبه می‌رفت.هنگامی که به آن جا رسید به راننده گفت: آقا لطفاً نیم ساعت صبر کنید تا من برگردم.راننده گفت: “نه آقا! من می خواهم سریعاً به خانه بروم تا سخنرانی چرچیل را از رادیو گوش دهم” .چرچیل از علاقه‌ی این فرد به خودش خوشحال و ذوق‌زده شد و یک اسکناس ده پوندی به او داد.راننده با دیدن اسکناس گفت: “گور بابای چرچیل! اگر بخواهید، تا فردا هم این‌جا منتظر می‌مانم!

چرچیل(نخست وزیر اسبق بریتانیا) روزی سوار تاکسی شده بود و به دفتر BBC برای مصاحبه می‌رفت.

هنگامی که به آن جا رسید به راننده گفت: آقا لطفاً نیم ساعت صبر کنید تا من برگردم.

راننده گفت: “نه آقا! من می خواهم سریعاً به خانه بروم تا سخنرانی چرچیل را از رادیو گوش دهم” .

چرچیل از علاقه‌ی این فرد به خودش خوشحال و ذوق‌زده شد و یک اسکناس ده پوندی به او داد.

راننده با دیدن اسکناس گفت: “گور بابای چرچیل! اگر بخواهید، تا فردا هم این‌جا منتظر می‌مانم!

]]>
How To Learn English 2011-01-14T22:38:27+01:00 2011-01-14T22:38:27+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/290 » علی شیروانی Here are some tips which may help you to master the English Language! 1. Speak without FearThe biggest problem most people face in learning a new language is their own fear.  They worry that they won’t say things correctly or that they will look stupid so they don’t talk at all.  Don’t do this.  The fastest way to learn anything is to do it – again and again until you get it right.  Like anything, learning English requires practice.  Don’t let a little fear stop you

Here are some tips which may help you to master the English Language!

 

1. Speak without Fear

The biggest problem most people face in learning a new language is their own fear.  They worry that they won’t say things correctly or that they will look stupid so they don’t talk at all.  Don’t do this.  The fastest way to learn anything is to do it – again and again until you get it right.  Like anything, learning English requires practice.  Don’t let a little fear stop you from getting what you want.

 

2. Use all of your Resources

Even if you study English at a language school it doesn’t mean you can’t learn outside of class.  Using as many different sources, methods and tools as possible, will allow you to learn faster.  There are many different ways you can improve your English, so don’t limit yourself to only one or two.  The internet is a fantastic resource for virtually anything, but for the language learner it's perfect.

 

3. Surround Yourself with English

The absolute best way to learn English is to surround yourself with it.  Take notes in English, put English books around your room, and listen to English language radio broadcasts, watch English news, movies and television.  Speak English with your friends whenever you can. The more English material that you have around you, the faster you will learn and the more likely it is that you will begin “thinking in English.”

 

4. Listen to Native Speakers as Much as Possible

There are some good English teachers that have had to learn English as a second language before they could teach it.  However, there are several  reasons why many of the best schools prefer to hire native English speakers. One of the reasons is that native speakers have a natural flow to their speech that students of English should try to imitate.  The closer ESL / EFL students can get to this rhythm or flow, the more convincing and comfortable they will become.

 

5. Watch English Films and Television

This is not only a fun way to learn but it is also very effective.  By watching English films (especially those with English subtitles) you can expand your vocabulary and hear the flow of speech from the actors.  If you listen to the news you can also hear different accents.

 

6. Listen to English Music

Music can be a very effective method of learning English.  In fact, it is often used as a way of improving comprehension.  The best way to learn though, is to get the lyrics (words) to the songs you are listening to and try to read them as the artist sings.  There are several good internet sites where one can find the words for most songs. This way you can practice your listening and reading at the same time.  And if you like to sing, fine.

 

7. Study As Often As Possible!

Only by studying things like grammar and vocabulary and doing exercises, can you really improve your knowledge of any language. 

 

8. Do Exercises and Take Tests

Many people think that exercises and tests aren't much fun.  However, by completing exercises and taking tests you can really improve your English. One of the best reasons for doing lots of exercises and tests is that they give you a benchmark to compare your future results with.  Often, it is by comparing your score on a test you took yesterday with one you took a month or six months ago that you realize just how much you have learned.  If you never test yourself, you will never know how much you are progressing. Start now by doing some of the many exercises and tests on this site, and return in a few days to see what you've learned. Keep doing this and you really will make some progress with English.

 

9. Record Yourself

Nobody likes to hear their own voice on tape but like tests, it is good to compare your tapes from time to time.  You may be so impressed with the progress you are making that you may not mind the sound of your voice as much.

 

10. Listen to English

By this, we mean, speak on the phone or listen to radio broadcasts, audio books or CDs in English. This is different than watching the television or films because you can’t see the person that is speaking to you.  Many learners of English say that speaking on the phone is one of the most difficult things that they do and the only way to improve is to practice.

 

]]>
زنی با 'تلفن همراه' در فیلم چارلی چاپلین 2010-10-31T14:54:10+01:00 2010-10-31T14:54:10+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/289 » علی شیروانی زنی با 'تلفن همراه' در فیلم چارلی چاپلیناز آنجا که هیچ توضیحی برای این صحنه از فیلم چاپلین، آقای کلارک را قانع نکرده، او می گوبد شاید این زن در زمان سفر کرده استیک کارگردان ایرلندی اخیرا فیلمی را در اینترنت منتشر کرده است که به اعتقاد او می تواند امکان سفر در زمان را اثبات می کند.جورج کلارک می گوید بیش از یک سال است که تلاش می کند به راز صحنه ای از یک فیلم پی ببرد که در آن زنی در حال قدم زدن و صحبت با تلفن همراه به چشم می خورد.نکته غیرعادی این است که صحنه مزبور، بخشی از یکی از فیلم های چارلی چاپ

زنی با 'تلفن همراه' در فیلم چارلی چاپلین

مسافر زمان

از آنجا که هیچ توضیحی برای این صحنه از فیلم چاپلین، آقای کلارک را قانع نکرده، او می گوبد شاید این زن در زمان سفر کرده است

یک کارگردان ایرلندی اخیرا فیلمی را در اینترنت منتشر کرده است که به اعتقاد او می تواند امکان سفر در زمان را اثبات می کند.

جورج کلارک می گوید بیش از یک سال است که تلاش می کند به راز صحنه ای از یک فیلم پی ببرد که در آن زنی در حال قدم زدن و صحبت با تلفن همراه به چشم می خورد.

نکته غیرعادی این است که صحنه مزبور، بخشی از یکی از فیلم های چارلی چاپلین است که در سال ۱۹۲۸، یعنی بسیار پیش از اختراع تلفن همراه فیلمبرداری شده است.

هشت روز پس از آنکه آقای کلارک این صحنه از فیلم را در سایت کلیکیوتیوب قرار داد، بیش از یک میلیون و پانصدهزار نفر از آن بازدید کردند.

این کارگردان ایرلندی می گوید این صحنه را در تبلیغ فیلم "سیرک"، ساخته چارلی چاپلین در سال ۱۹۲۸ دیده است.

او در این مورد می گوید: "۳۰ ثانیه از آغاز فیلم نگذشته بود که متوجه حضور زنی شدم که دستش را کنار گوشش گرفته و در حال قدم زدن است. صحنه ای که در جامعه مدرن امروز بسیار عادی به نظر می رسد. فیلم را کمی به عقب برگرداندم و دوباره تماشا کردم. تصویر را کمی نزدیک تر آوردم و با دور کند دوباره تماشا کردم و از دیگران هم خواستم این صحنه را ببینند".

جورج کلارک می گوید دیگران هم با دیدن این صحنه واکنش یکسانی داشتند و تصور کردند این زن مشغول صحبت با تلفن همراه است.

از آن زمان تا امروز آقای کلارک این فیلم را به افراد زیادی از جمله عده ای از تماشاچیان جشنواره فیلم بلفاست نشان داده است.

او می گوید تا به حال هیچکس توضیحی قانع کننده در مورد این صحنه ارائه نداده است.

کاربران سایت یوتیوب حدود ده هزار نظر را در مورد این ویدیو منتشر کرده اند.

جورج می گوید: "به نظر من معماهایی از این نوع، هیچ وقت قابل توضیح نخواهند بود".

البته آقای کلارک می گوید با توجه به اینکه تلفن های همراه در زمان ساخت این فیلم اختراع نشده بودند، او برای توضیح این صحنه به سراغ تئوریهای علمی- تخیلی در مورد سفر افراد در زمان رفت.

او می گوید دیدن این صحنه این تصور را به وجود می آورد که گویی این زن موفق شده در زمان سفر کند.

]]>
Most Expensive Cars In The World: Top 10 List 2009-2010 2010-10-18T16:07:24+01:00 2010-10-18T16:07:24+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/287 » علی شیروانی imagine someone would actually spend 8 million dollars on a car instead of using it for something more productive. However, if you have the money and the opportunity, you will definitely spend a small fraction of it to place a few of these supercars in your garage. Here are the 10 most expensive production cars on the market.1. Bugatti Veyron $1,700,000. This is by far the most expensive street legal car available on the market today. It is the fastest accelerating car reaching 0-60 in

imagine someone would actually spend 8 million dollars on a car instead of using it for something more productive. However, if you have the money and the opportunity, you will definitely spend a small fraction of it to place a few of these supercars in your garage. Here are the 10 most expensive production cars on the market.

1. Bugatti Veyron $1,700,000. This is by far the most expensive street legal car available on the market today. It is the fastest accelerating car reaching 0-60 in 2.6 seconds. It claims to be the fastest car with a top speed of 253 mph+. However, the title for the fastest car goes to the SSC Ultimate Aero which exceed 253 mph pushing this car to 2nd place for the fastest car.

Bugatti Veyron: Most Expensive Car in The World

2. Lamborghini Reventon $1,600,000. The most powerful and the most expensive Lamborghini ever built is the second on the list. It takes 3.3 seconds to reach 60 mph and it has a top speed of 211 mph. Its rarity (limited to 20) and slick design are the reasons why it is so expensive and costly to own.
Lamborghini Reventon side view

3. McLaren F1 $970,000. In 1994, the McLaren F1 was the fastest and most expensive car. Even though it was built 15 years ago, it has an unbelievable  top speed of 240 mph and reaching 60 mph in 3.2 seconds. Even as of today, the McLaren F1 is still top on the list and it outperformed many other supercars.

McLaren F1 Orange with doors open

4. Ferrari Enzo $670,000. The most known supercar ever built. The Enzo has a top speed of 217 mph and reaching 60 mph in 3.4 seconds. Only 400 units were produced and it is currently being sold for over $1,000,000 at auctions.

Ferrari Enzo track run front view

5. Pagani Zonda C12 F $667,321. Produced by a small independent company in Italy, the Pagani Zonda C12 F is the 5th fastest car in the world. It promises to delivery a top speed of 215 mph+ and it can reach 0-60 in 3.5 seconds.

Pagani Zonda C12 F: 2nd Most Expensive Car in the World

6. SSC Ultimate Aero $654,400. Don't let the price tag fool you, the 6th most expensive car is actually the fastest street legal car in the world with a top speed of 257 mph+ and reaching 0-60 in 2.7 seconds. This baby cost nearly half as much as the Bugatti Veyron, yet has enough power to top the most expensive car in a speed race. It is estimated that only 25 of this exact model will ever be produced.

SSC Ultimate Aero 3rd most expensive car in the world

7. Saleen S7 Twin Turbo $555,000. The first true American production certified supercar, this cowboy is also rank 3rd for the fastest car in the world. It has a top speed of 248 mph+ and it can reach 0-60 in 3.2 seconds. If you are a true American patriot, you can be proud to show off this car.

Saleen S7 Twin Turbo white

8. Koenigsegg CCX $545,568. Swedish made, the Koenigsegg is fighting hard to become the fastest car in the world. Currently, it is the 4th fastest car in the world with a top speed of 245 mph+, the car manufacture Koenigsegg is not giving up and will continue to try and produce the fastest car. Good luck with that!

Koenigsegg CCX side view

9Mercedes Benz SLR McLaren Roadster $495,000. A GT supercar, the SLR McLaren is the fastest automatic transmission car in the world with a top speed of 206 mph+ and reaching 60 mph in 3.8 seconds. It is a luxurious convertible with a really powerful engine, which results in outstanding performances and style.

Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster side front view

10. Porsche Carrera GT $440,000. A supercar with dynamic stability control and a top speed of 205 mph+ and it can reach 0-60 in 3.9 seconds. The Porsche Carrera GT applies the absolute calibers of a true racing car to offer an unprecedented driving feeling on the road.

Porsche Carrera GT


]]>
نسبتاً بی خطر برنزه شویم 2010-08-12T07:40:12+01:00 2010-08-12T07:40:12+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/285 » علی شیروانی نسبتاً بی خطر برنزه شویم!!!اجازه بدهید یک چیز را واضح بگوییم: چیزی به اسم برنزه شدن بی خطر وجود ندارد. وقتی زیر آفتاب می خوابید خودتان را در معرض مشکلات زیر قرار می دهید:- ایجاد لک روی پوست و پیری زودرس پوست- ایجاد سوختگی های دردناک- ایجاد سرطان پوست  .......................لطفا ادامه مطلب را كلیك كنید

نسبتاً بی خطر برنزه شویم!!!


اجازه بدهید یک چیز را واضح بگوییم: چیزی به اسم برنزه شدن بی خطر وجود ندارد. وقتی زیر آفتاب می خوابید خودتان را در معرض مشکلات زیر قرار می دهید:

- ایجاد لک روی پوست و پیری زودرس پوست

- ایجاد سوختگی های دردناک

- ایجاد سرطان پوست  .......................

لطفا ادامه مطلب را كلیك كنید
]]>
tired 2010-08-04T10:53:15+01:00 2010-08-04T10:53:15+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/284 » علی شیروانی دیگه دارم از اینجا هم خسته میشم دیگه دارم از اینجا هم خسته میشم

]]>
مجموعه عظیم 2010-07-21T11:05:37+01:00 2010-07-21T11:05:37+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/283 » علی شیروانی خدایش حیفم اومد این پست رو از سایت محبوب خودم یعنی وطن دانلود کوپی نکنم و اینجا نذارمش .. مطلب رو دقیقا مثل منبع اش(  وطن دانلود) میزارم اینجا تا حقشون پایمال نشه دانلود مجموعه عظیم آموزش زبان Effortless - در 5 سطح کامل - مکالمه و listening و .. لینک مستقیم (بخش ویژه وطن دانلود ) - 100% تست شده توسط وطن دانلود امروز هم شاهد پستی از وطن دانلود هستید که یکی از بهترین راه های آموزش زبان انگیسی میباشد . این مجموعه به صورت متون طبقه بندی شده به همراه فایل های صوتی هر متن میب خدایش حیفم اومد این پست رو از سایت محبوب خودم یعنی وطن دانلود کوپی نکنم و اینجا نذارمش ..

مطلب رو دقیقا مثل منبع اش(  وطن دانلود) میزارم اینجا تا حقشون پایمال نشه

http://dl.vatandownload.ir/img/eng-eff.jpg

دانلود مجموعه عظیم آموزش زبان Effortless - در 5 سطح کامل - مکالمه و listening و .. لینک مستقیم

(بخش ویژه وطن دانلود ) - 100% تست شده توسط وطن دانلود

امروز هم شاهد پستی از وطن دانلود هستید که یکی از بهترین راه های آموزش زبان انگیسی میباشد . این مجموعه به صورت متون طبقه بندی شده به همراه فایل های صوتی هر متن میباشد . تمامی کتاب های موجود در این مجموعه به صورت PDF , Word  و فایل صوتی به صورت  Mp3 میباشد پس هر کسی به راحتی میتواند از آن استفاده کند . بدون نیاز به کرک و نصب برنامه ی خاص و ...  

این مجموعه یکی از آسان ترین راه های تمرین شنیداری یا listening نیز میباشد شما به راحت ترین شکل ممکن میتوانید از آن استفاده کنید. 

این مجموعه برای اولین بار در ایران در وب سایت وطن دانلود با لینک مستقیم و رایگان ارائه شده است . تمامی فایل های این مجموعه تست شده است و یکی از مفید ترین آموزش های زبان موجود ارزبابی میشود . 


این مجموعه عظیم شامل : 

Learn The 7 Rules For Excellent English
Flow English (Intermediate Level Lessons)
 Success Business Lessons
New method learning English
 Real English Conversation Pack

نکاتی که در این مجموعه بیشتر توجه شده است : 

متن ها و آموزش های گفته بیشتر به زبان گفتاری و عمومی نزدیک است و به هیچ وجه زبان انگلیسی رسمی با فورم عمومی و کتابی آن  نیست . ( به قول ما ایرانی ها زبان کوچه بازاری ! ) 
استفاده کردن از اصطلاحات گفتاری  رایجی که بیشتر در مکالمه ها دیده میشود  . 
بحث شدن درباره ی مکالمه های روزمره و جملاتی که خیلی کتابی نیستند . 
و ...

امیدواریم این مجموعه مورد پسند واقع شود .

 

 

  دانلود نرم افزار:

 

 

سطح اول :

 

بخش اول

 

 

سطح دوم :

 

بخش اول

 

بخش دوم

 

بخش سوم


 

سطح سوم :

 

بخش اول

 

بخش دوم

 

 

سطح چهارم:

 

بخش اول

 

بخش دوم

 

بخش سوم

 

بخش چهارم

 

بخش پنجم

 

 

 

سطح پنجم:

 

 

بخش اول

 

بخش دوم

 

بخش سوم

 

بخش چهارم

 

بخش پنجم

 

   پسورد فایل فشرده : www.vatandownload.com

 

 

 

  منبع :   وطن دانلود - www.vatandownload.com

 

]]>
خیلی خسته ام 2010-07-13T23:03:51+01:00 2010-07-13T23:03:51+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/282 » علی شیروانی نصف شب و دلم میخواد آنچه در سر دارم اینجا بنویسم میدونید خیلی خسته ام ولی  نمیدونم چرا ؟؟؟؟ باز دلم واسه اون روزا تنگ شده !!! کدام روزا رو میگم ؟؟؟؟همون روزا رو که وقتی خسته میشدم با یه تماس یا بهتر بگم یه اس ام اس خستگیم را فراموش میکردم...عجب روزگاری شده نمیتونی به نزدیکترین دوستت هم اعتماد کنی ؟؟؟!!! اینو نمیگم چرا؟؟؟؟  زشته یه تماس کوچک امشب حالمو خراب کرده !!!!!واسه من نبود !!!واسه دوستم بود !!! حالا میگی به تو چه ربطی داره؟؟؟!!!آخه کا موضوع اینجا که نمیدو نصف شب و دلم میخواد آنچه در سر دارم اینجا بنویسم 

میدونید خیلی خسته ام ولی  نمیدونم چرا ؟؟؟؟
 باز دلم واسه اون روزا تنگ شده !!!
 کدام روزا رو میگم ؟؟؟؟
همون روزا رو که وقتی خسته میشدم با یه تماس یا بهتر بگم یه اس ام اس 
خستگیم را فراموش میکردم...

عجب روزگاری شده نمیتونی به نزدیکترین دوستت هم اعتماد کنی ؟؟؟!!! اینو نمیگم چرا؟؟؟؟  زشته 
یه تماس کوچک امشب حالمو خراب کرده !!!!!
واسه من نبود !!!
واسه دوستم بود !!! حالا میگی به تو چه ربطی داره؟؟؟!!!
آخه کا موضوع اینجا که نمیدونی اون تماس قدیما ما من بودن !!!

فکر کنم اگه این مطلب رو بخونه ! خجالت میکشه ؟؟ !!! نه آخه این دوره زمونه خجالت کلیو چنده !! 
بگذریم دارم  هزیون میگم ..... نه بخدا من اصلا الکولی نیستم که مست کنم و میدونم دارم چی میگم ...

میگن مستی و راستی !!!!
ندیدم چه جوریی یعنی حس نکردم !!!!
ولی میدونم یه جورای نخورده مستم!!!!!!

من ازت گذشتم خدا ازت نمیگذره !!! ( مگه من وکیل خدا هستم ) استغفرالله 

خسته امممممممممممممم
]]>
بهترین سایت موزیك - فیلم ..... حتما نگاه کنید 2010-07-03T10:30:20+01:00 2010-07-03T10:30:20+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/281 » علی شیروانی بهترین سایت موزیك - فیلم ..... حتما نگاه کنید لطفا  روی عكس كلیك كنید بهترین سایت موزیك - فیلم ..... حتما نگاه کنید


لطفا  روی عكس كلیك كنید
]]>
سایه جان رفتنی هستیم بمانیم که چه 2010-06-03T21:02:45+01:00 2010-06-03T21:02:45+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/280 » علی شیروانی سایه جان رفتنی هستیم بمانیم که چه زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه؟درس این زندگی از بهر ندانستن ماست  این هـمه درس بخوانیم و ندانیم که چه؟خود رسیدیم به جان نعش عزیزی هر روز دوش گـیریمـــو بخاکش برسانیم که چه؟پی این زهر حلاحل به تشخص هـــر روز بچشیم و به عزیزان بچــشانیم که چه؟؟دور سر هلــهله هاله شاهـــین اجـــــــلما به سرگیجه کــبوتر بپرانیم کــه چـــه؟؟کشتی ای را که پی غرق شدن ساخته اندهی به جان کندن از این ورطه برانیم که چه؟قسمت خرس و شغال است خود این باغ مویزبی ث

سایه جان رفتنی هستیم بمانیم که چه

 زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه؟

درس این زندگی از بهر ندانستن ماست 

 این هـمه درس بخوانیم و ندانیم که چه؟

خود رسیدیم به جان نعش عزیزی هر روز 

دوش گـیریمـــو بخاکش برسانیم که چه؟

پی این زهر حلاحل به تشخص هـــر روز 

بچشیم و به عزیزان بچــشانیم که چه؟؟

دور سر هلــهله هاله شاهـــین اجـــــــل

ما به سرگیجه کــبوتر بپرانیم کــه چـــه؟؟

کشتی ای را که پی غرق شدن ساخته اند

هی به جان کندن از این ورطه برانیم که چه؟

قسمت خرس و شغال است خود این باغ مویز

بی ثمر غوره ی چشمی بچلانیم که چه؟

ما طلسمی که خدا بسته ندانیم شکست

 کاسه و کوزه سر هم بشکانیم که چه؟؟؟

شهریارا .دگــران فاتحه از ما خــــــــوانند

ما همه از دگران فاتحه خوانیم که چه؟..

"شهریار"

]]>
بهتر از اینه كه منتظر بمونه... 2010-03-26T15:38:38+01:00 2010-03-26T15:38:38+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/278 » علی شیروانی هر موقع خواستی از كسی جدا بشی یادت نره بهترین راه اینه كه بهش بگی برای همیشه خدانگهدار، شاید طرف مقابلت ناراحت بشه و قلبش بشكنه ولی بهتر از اینه كه منتظر بمونه... هر موقع خواستی از كسی جدا بشی 
یادت نره بهترین راه اینه كه بهش بگی برای همیشه خدانگهدار،
 شاید طرف مقابلت ناراحت بشه و قلبش بشكنه ولی بهتر از اینه كه منتظر بمونه...

]]>
دانلود رمان و داستان های کوتاه انگلیسی 2010-03-12T18:47:37+01:00 2010-03-12T18:47:37+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/277 » علی شیروانی دانلود رمان و داستان های کوتاه انگلیسیAesop's FablesPart 1   Part 2   Part 3   Part 4   Part 5   Part 6   Part 7   Part 8Resumed Identity by Ambrose BierceA Terribly Strange Bed by Wilkie CollinsThe Idiots by Joseph ConradThe Bride Comes to Yellow Sky by Stephen CraneThe Last Lesson by Alphonse DaudetA Christmas Carol by Charles DickensThe Boscombe Valley Mystery (Sherlock Holmes) by Sir Arth

دانلود رمان و داستان های کوتاه انگلیسی

Aesop's Fables

Part 1   Part 2   Part 3   Part 4   Part 5   Part 6   Part 7   Part 8

Resumed Identity by Ambrose Bierce

A Terribly Strange Bed by Wilkie Collins

The Idiots by Joseph Conrad

The Bride Comes to Yellow Sky by Stephen Crane

The Last Lesson by Alphonse Daudet

A Christmas Carol by Charles Dickens

The Boscombe Valley Mystery (Sherlock Holmes) by Sir Arthur Conan Doyle

The Copper Beeches (Sherlock Holmes) by Sir Arthur Conan Doyle

The Sussex Vampire (Sherlock Holmes) bt Sir Arthur Conan Doyle

The Final Problem (Sherlock Holmes) by Sir Arthur Conan Doyle

The Adventure Of Charles Augustus Milverton by Sir Arthur Conan Doyle

Brer Rabbit and the Tar-Baby by Joel Chandler Harris

Young Goodman Brown by Nathaniel Hawthorne

Rip Van Winkle by Washington Irving

A School Story by M. R. James

The Dancing Partner by Jerome K. Jerome

A Little Cloud by James Joyce

How the Leopard Got His Spots by Rudyard Kipling

The Rocking Horse Winner by D. H. Lawrence

 

A Wicked Woman by Jack London

Rain by W. Somerset Maughan

Bartleby the Scrivener by Herman Melville

The Masque of the Red Death by Edgar Allan Poe

The Pit and the Pendulum by Edgar Allan Poe

The Avenger by Thomas de Quincey

  Hunter Quartermain's Story by H. Rider Haggard

   The Music on the Hill by Saki

Dracula's Guest by Bram Stoker

The Valley of Spiders by H. G. Wells 

]]>
دوربین 50 مگاپیکسلی hasselbald با بزرگترین سنسور جهان 2010-02-05T14:39:24+01:00 2010-02-05T14:39:24+01:00 tag:http://makurd.mihanblog.com/post/276 » علی شیروانی شرکت Hasselblad را معمولا طرفداران دوربین های حرفه ای میشناسند. و طبق معمول این بار هم دوربین جدید این شرکت در نوع خود یک شاهکار محسوب میشود. دوربین ۵۰ مگاپیکسلی مدل H۳DII-۵۰ دارای سنسوری ساخت شرکت کداک است که در سایز ۳۶ در ۴۸ میلیمتر است. و این دوبرابر سایز سنسور دوربین های DSLR فول فریم است. با این سنسور هر عکس این دوربین ۳۰۰ مگابایت حجم دارد. یعنی اگر من کارت حافظه ی ۲ گیگابایتی خودم را روی این دوربین قرار بدهم فقط ۶ عکس میتوانم بگیرم! نکته جالب دیگر در مورد این دوربین سرعت عکاسی

شرکت Hasselblad را معمولا طرفداران دوربین های حرفه ای میشناسند. و طبق معمول این بار هم دوربین جدید این شرکت در نوع خود یک شاهکار محسوب میشود. 
دوربین ۵۰ مگاپیکسلی مدل H۳DII-۵۰ دارای سنسوری ساخت شرکت کداک است که در سایز ۳۶ در ۴۸ میلیمتر است. و این دوبرابر سایز سنسور دوربین های DSLR فول فریم است. با این سنسور هر عکس این دوربین ۳۰۰ مگابایت حجم دارد. یعنی اگر من کارت حافظه ی ۲ گیگابایتی خودم را روی این دوربین قرار بدهم فقط ۶ عکس میتوانم بگیرم! 
نکته جالب دیگر در مورد این دوربین سرعت عکاسی ۱ فریم در ثانیه است که برای چنین دوربینی خیلی خوب محسوب میشود. این دوربین در ماه اکتبر به بازار عرضه خواهد شد. 
گفته میشود که برای داشتن این هیولای عکاسی باید اتومبیل خود را بفروشید و حدود ۳۷۰۰۰ دلار پول آن را پرداخت کنید.

]]>