ஐღ♥ ♥ یک کلیک برای همیشه ♥ ♥ ஐღ http://makurd.mihanblog.com 2020-07-02T22:38:18+01:00 text/html 2012-03-04T18:45:03+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی خدا جون http://makurd.mihanblog.com/post/293 <font size="3"><b><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">سلام خداجون</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">بازم منم</font><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">&nbsp;</span><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">میدونم که میدونی چی میخوام بگم&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">میدونم که بازم داری گوش میدی&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">خدا&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">خسته نشدی ازبس از خواستم&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">از بس که صدات کردم&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">دلم می خواد صدامو بشنوی و برسونی به اونی که دلم می خواد&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">دوستدارم هر چی می خوام بهم بدی&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">تا همیشه صدات کنم&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">دوست دارم کمکم کنی که دیگه حسرت نخورم&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">حسرت اون روزهای خوبی رو که داشتم&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">اون روزا شاید کمتر صدات می کردم&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">ولی بخدا به یادت بودم&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">اون روزا من خوشحال بودم و نمی فهمیدم که دارم بزرگ می شم&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">اون&nbsp;</font><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">موقه ها</font><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">&nbsp;همیشه یکی بود که هیچ وقت نمی زاشت تو ناراحتیم تو رو صدا کنم&nbsp;</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">چون با وجودش من .....</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">یادمه اون روزه ها اون همیشه تورو صدا می کرد ولی....</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">بعد ها متوجه شدم که اون همیشه درباره من با تو صحبت میکرد</font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="B Nazanin" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">چون وقتی رفت تازه فهمیدم که چقدر به تو احتیاج دارم .......</font></b></font> text/html 2011-01-23T15:52:08+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی دو تا فوت کن! http://makurd.mihanblog.com/post/292 <p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#CC0000">خیلی باحاله بخونیدش</font></p><p style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); ">داشتم با ماشینم می رفتم سر كار كه موبایلم زنگ خورد.</p><p style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); ">گفتم:&nbsp;<b>بفرمایید الووو.. ،</b></p><p style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); ">فقط فوت كرد!</p><p style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); ">گفتم:&nbsp;<b>اگه مزاحمی یه فوت كن اگه میخوای با من دوست بشی دوتا فوت كن!</b></p><p style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); ">دوتا فوت كرد .</p><p style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); ">گفتم:&nbsp;<b>اگه زشتی یه فوت كن اگه خوشگلی دوتا فوت كن دوتا فوت كرد!</b></p><p style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); ">گفتم:&nbsp;<b>اگه اهل قرار نیستی یه فوت كن اگه هستی دوتا فوت كن دوتا فوت كرد!</b></p><p style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); ">گفتم:&nbsp;<b>من فردا میخوام برم رستوران شاندیز اگه ساعت دوازده نمیتونی بیای یه فوت كن اگه میتونی بیای دوتا فوت كن</b>!</p><p style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); ">دوباره دوتا فوت كرد. با خوشحالی گوشی رو قطع كردم. فردا صبح حسابی بخودم رسیدم بهترین لباسمو پوشیدم و با ادكلن دوش گرفتم تو پوست خودم نمی گنجیدم. فكرم همش به قرار امروز بود.&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); ">داشتم از خونه در میومدم كه زنم صدام كرد و گفت ظهر ناهار میای خونه؟ اگه نمیای یه فوت كن اگه میای دوتا فوت كن</span></p> text/html 2011-01-23T15:45:04+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی چرچیل و راننده تاکسی http://makurd.mihanblog.com/post/291 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); "><p>چرچیل(نخست وزیر اسبق بریتانیا) روزی سوار تاکسی شده بود و به دفتر BBC برای مصاحبه می‌رفت.</p><p>هنگامی که به آن جا رسید به راننده گفت:&nbsp;<b>آقا لطفاً نیم ساعت صبر کنید تا من برگردم.</b></p><p>راننده گفت:&nbsp;<b>“نه آقا! من می خواهم سریعاً به خانه بروم تا سخنرانی چرچیل را از رادیو گوش دهم” .</b></p><p>چرچیل از علاقه‌ی این فرد به خودش خوشحال و ذوق‌زده شد و یک اسکناس ده پوندی به او داد.</p><p>راننده با دیدن اسکناس گفت:&nbsp;<span style="color: rgb(128, 0, 0); "><b>“گور بابای چرچیل! اگر بخواهید، تا فردا هم این‌جا منتظر می‌مانم!</b></span></p><p><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://touchedmonkey.com/media/images/cherchil.jpg" alt=""></b></span></p></span> text/html 2011-01-14T22:38:27+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی How To Learn English http://makurd.mihanblog.com/post/290 <div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: ltr; font-family: tahoma; font-size: 11px; "><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">Here are some tips which may help you to master the English Language!</span></b><span style="color: black; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="color: black; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 102, 255); ">1. Speak without Fear</span></b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">The biggest problem most people face in learning a new language is their own fear.&nbsp; They worry that they won’t say things correctly or that they will look stupid so they don’t talk at all.&nbsp; Don’t do this.&nbsp; The fastest way to learn anything is to do it – again and again until you get it right.&nbsp; Like anything, learning English requires practice.&nbsp; Don’t let a little fear stop you from getting what you want.</span><span style="color: black; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(255, 51, 102); ">2. Use all of your Resources</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "></span></b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">Even if you study English at a language school it doesn’t mean you can’t learn outside of class.&nbsp; Using as many different sources, methods and tools as possible, will allow you to learn faster.&nbsp; There are many different ways you can improve your English, so don’t limit yourself to only one or two.&nbsp; The internet is a fantastic resource for virtually anything, but for the language learner it's perfect.</span><span style="color: black; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="color: black; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 255, 51); ">3. Surround Yourself with English</span></b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">The absolute best way to learn English is to surround yourself with it.&nbsp; Take notes in English, put English books around your room, and listen to English language radio broadcasts, watch English news, movies and television.&nbsp; Speak English with your friends whenever you can. The more English material that you have around you, the faster you will learn and the more likely it is that you will begin “thinking in English.”</span><span style="color: black; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="color: black; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 204, 255); ">4. Listen to Native Speakers as Much as Possible</span></b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">There are some good English teachers that have had to learn English as a second language before they could teach it.&nbsp; However, there are several&nbsp; reasons why many of the best schools prefer to hire native English speakers. One of the reasons is that native speakers have a natural flow to their speech that students of English should try to imitate.&nbsp; The closer ESL / EFL students can get to this rhythm or flow, the more convincing and comfortable they will become.</span><span style="color: black; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(255, 204, 51); ">5. Watch English Films and Television</span></b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">This is not only a fun way to learn but it is also very effective.&nbsp; By watching English films (especially those with English subtitles) you can expand your vocabulary and hear the flow of speech from the actors.&nbsp; If you listen to the news you can also hear different accents.</span><span style="color: black; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="color: black; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 255); ">6. Listen to English Music</span></b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">Music can be a very effective method of learning English.&nbsp; In fact, it is often used as a way of improving comprehension.&nbsp; The best way to learn though, is to get the lyrics (words) to the songs you are listening to and try to read them as the artist sings.&nbsp; There are several good internet sites where one can find the words for most songs. This way you can practice your listening and reading at the same time.&nbsp; And if you like to sing, fine.</span><span style="color: black; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="color: black; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(255, 102, 102); ">7. Study As Often As Possible!</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">Only by studying things like grammar and vocabulary and doing exercises, can you really improve your knowledge of any language.&nbsp;</span><span style="color: black; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 204, 51); ">8. Do Exercises and Take Tests</span></b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">Many people think that exercises and tests aren't much fun.&nbsp; However, by completing exercises and taking tests you can really improve your English. One of the best reasons for doing lots of exercises and tests is that they give you a benchmark to compare your future results with.&nbsp; Often, it is by comparing your score on a test you took yesterday with one you took a month or six months ago that you realize just how much you have learned.&nbsp; If you never test yourself, you will never know how much you are progressing. Start now by doing some of the many exercises and tests on this site, and return in a few days to see what you've learned. Keep doing this and you really will make some progress with English.</span><span style="color: black; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="color: black; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 255, 255); ">9. Record Yourself</span></b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">Nobody likes to hear their own voice on tape but like tests, it is good to compare your tapes from time to time.&nbsp; You may be so impressed with the progress you are making that you may not mind the sound of your voice as much.</span><span style="color: black; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="color: black; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(255, 0, 102); ">10. Listen to English</span></b><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 16px; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">By this, we mean, speak on the phone or listen to radio broadcasts, audio books or CDs in English. This is different than watching the television or films because you can’t see the person that is speaking to you.&nbsp; Many learners of English say that speaking on the phone is one of the most difficult things that they do and the only way to improve is to practice.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><o:p style="direction: ltr; ">&nbsp;</o:p></p></div> text/html 2010-10-31T14:54:10+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی زنی با 'تلفن همراه' در فیلم چارلی چاپلین http://makurd.mihanblog.com/post/289 <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 13px; "><div class="g-container" style="font-size: 1em; "><h1 style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1.92em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, tahoma, verdana, sans-serif; font-weight: bold; line-height: 1.2; ">زنی با 'تلفن همراه' در فیلم چارلی چاپلین</h1></div><div class="g-container" style="font-size: 1em; "><div class="bodytext" style="font-size: 1em; padding-left: 40px; padding-right: 40px; "><div class="module " style="font-size: 1em; float: left; width: 226px; margin-left: 0px; margin-right: 14px; "><div class="image img-w226" style="font-size: 1em; "><img width="226" height="170" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/10/30/101030171236_charli_mobile_226x170_nocredit.jpg" alt="مسافر زمان" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; "><p class="caption" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 0.85em; line-height: 1.45; color: rgb(102, 102, 102); ">از آنجا که هیچ توضیحی برای این صحنه از فیلم چاپلین، آقای کلارک را قانع نکرده، او می گوبد شاید این زن در زمان سفر کرده است</p></div></div><p class="ingress" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1.08em; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: bold; font-family: arial, tahoma, verdana, sans-serif; ">یک کارگردان ایرلندی اخیرا فیلمی را در اینترنت منتشر کرده است که به اعتقاد او می تواند امکان سفر در زمان را اثبات می کند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">جورج کلارک می گوید بیش از یک سال است که تلاش می کند به راز صحنه ای از یک فیلم پی ببرد که در آن زنی در حال قدم زدن و صحبت با تلفن همراه به چشم می خورد.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">نکته غیرعادی این است که صحنه مزبور، بخشی از یکی از فیلم های چارلی چاپلین است که در سال ۱۹۲۸، یعنی بسیار پیش از اختراع تلفن همراه فیلمبرداری شده است.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">هشت روز پس از آنکه آقای کلارک این صحنه از فیلم را در سایت<b>&nbsp;</b><a href="http://www.youtube.com/watch?v=DF8WF3vGUn8" class="page" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 153); "><span class="label" style="position: absolute; left: -99999px; "><b>کلیک</b></span><span class="link-title"><b>یوتیوب</b>&nbsp;</span></a>قرار داد، بیش از یک میلیون و پانصدهزار نفر از آن بازدید کردند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">این کارگردان ایرلندی می گوید این صحنه را در تبلیغ فیلم "سیرک"، ساخته چارلی چاپلین در سال ۱۹۲۸ دیده است.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">او در این مورد می گوید: "۳۰ ثانیه از آغاز فیلم نگذشته بود که متوجه حضور زنی شدم که دستش را کنار گوشش گرفته و در حال قدم زدن است. صحنه ای که در جامعه مدرن امروز بسیار عادی به نظر می رسد. فیلم را کمی به عقب برگرداندم و دوباره تماشا کردم. تصویر را کمی نزدیک تر آوردم و با دور کند دوباره تماشا کردم و از دیگران هم خواستم این صحنه را ببینند".</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">جورج کلارک می گوید دیگران هم با دیدن این صحنه واکنش یکسانی داشتند و تصور کردند این زن مشغول صحبت با تلفن همراه است.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">از آن زمان تا امروز آقای کلارک این فیلم را به افراد زیادی از جمله عده ای از تماشاچیان جشنواره فیلم بلفاست نشان داده است.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">او می گوید تا به حال هیچکس توضیحی قانع کننده در مورد این صحنه ارائه نداده است.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">کاربران سایت یوتیوب حدود ده هزار نظر را در مورد این ویدیو منتشر کرده اند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">جورج می گوید: "به نظر من معماهایی از این نوع، هیچ وقت قابل توضیح نخواهند بود".</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">البته آقای کلارک می گوید با توجه به اینکه تلفن های همراه در زمان ساخت این فیلم اختراع نشده بودند، او برای توضیح این صحنه به سراغ تئوریهای علمی- تخیلی در مورد سفر افراد در زمان رفت.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.83em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.7; ">او می گوید دیدن این صحنه این تصور را به وجود می آورد که گویی این زن موفق شده در زمان سفر کند.</p></div></div></span> text/html 2010-10-18T16:07:24+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی Most Expensive Cars In The World: Top 10 List 2009-2010 http://makurd.mihanblog.com/post/287 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, 'Times New Roman', Times, Georgia, serif; font-size: 13px; color: rgb(44, 40, 31); line-height: 20px; "><p style="direction: ltr;text-align: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; ">imagine someone would actually spend 8 million dollars on a car instead of using it for something more productive. However, if you have the money and the opportunity, you will definitely spend a small fraction of it to place a few of these supercars in your garage. Here are the 10 most expensive production cars on the market.</p><p style="direction: ltr;text-align: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong>1.&nbsp;</strong><a href="http://www.thesupercars.org/bugatti/bugatti-veyron/" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; ">Bugatti Veyron</a>&nbsp;<strong>$1,700,000</strong>. This is by far the most expensive street legal car available on the market today. It is the fastest accelerating car reaching 0-60 in 2.6 seconds. It claims to be the fastest car with a top speed of 253 mph+. However, the title for the fastest car goes to the SSC Ultimate Aero which exceed 253 mph pushing this car to 2nd place for the fastest car.</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><a href="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/bugatti-veyron-main-post-1.jpg" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; "><img src="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/bugatti-veyron1-revise.jpg" alt="Bugatti Veyron: Most Expensive Car in The World" style="direction: ltr;text-align: left; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); margin-top: 8px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; float: left; "></a></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><div style="direction: ltr;text-align: left; "><strong>2.&nbsp;</strong><a href="http://www.thesupercars.org/lamborghini-super-cars/lamborghini-reventon/" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; ">Lamborghini Reventon</a><strong>&nbsp;$1,600,000.&nbsp;</strong>The most powerful and the most expensive Lamborghini ever built is the second on the list. It takes 3.3 seconds to reach 60 mph and it has a top speed of 211 mph. Its rarity (limited to 20) and slick design are the reasons why it is so expensive and costly to own.</div><a href="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/lamborghini-reventon-side-view.jpg" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; "><img class="alignnone size-full wp-image-2398" title="Lamborghini Reventon side view" src="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/lamborghini-reventon-side-view-thumbnail.jpg" alt="Lamborghini Reventon side view" width="480" height="218" style="direction: ltr;text-align: left; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); margin-top: 8px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; float: left; "></a></p><p style="direction: ltr;text-align: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong>3.&nbsp;</strong><a href="http://www.thesupercars.org/mclaren/mclaren-f1/" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; ">McLaren F1</a><strong>&nbsp;$970,000.</strong>&nbsp;In 1994, the McLaren F1 was the fastest and most expensive car. Even though it was built 15 years ago, it has an unbelievable&nbsp; top speed of 240 mph and reaching 60 mph in 3.2 seconds. Even as of today, the McLaren F1 is still top on the list and it outperformed many other supercars.</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><a href="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/mclaren-f1-doors-open.jpg" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; "><img class="alignnone size-full wp-image-2400" title="McLaren F1 Orange with doors open" src="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/mclaren-f1-doors-open-thumbnail.jpg" alt="McLaren F1 Orange with doors open" width="480" height="311" style="direction: ltr;text-align: left; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); margin-top: 8px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; float: left; "></a></p><p style="direction: ltr;text-align: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong>4.&nbsp;</strong><a href="http://www.thesupercars.org/ferrari/ferrari-enzo/" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; ">Ferrari Enzo</a><strong>&nbsp;$670,000.</strong>&nbsp;The most known supercar ever built. The Enzo has a top speed of 217 mph and reaching 60 mph in 3.4 seconds. Only 400 units were produced and it is currently being sold for over $1,000,000 at auctions.</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><a href="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/ferrari-enzo-track-turn.jpg" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; "><img class="alignnone size-full wp-image-2402" title="Ferrari Enzo track run front view" src="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/ferrari-enzo-track-turn-thumbnail.jpg" alt="Ferrari Enzo track run front view" width="480" height="222" style="direction: ltr;text-align: left; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); margin-top: 8px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; float: left; "></a></p><p style="direction: ltr;text-align: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong>5.&nbsp;</strong><a href="http://www.thesupercars.org/pagani-zonda/2005-zonda-f/" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; ">Pagani Zonda C12 F</a>&nbsp;<strong>$667,321.&nbsp;</strong>Produced by a small independent company in Italy, the Pagani Zonda C12 F is the 5th fastest car in the world. It promises to delivery a top speed of 215 mph+ and it can reach 0-60 in 3.5 seconds.</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><a href="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/pagani-zonda-f-roadster-back-view.jpg" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; "><img src="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/pagani_zonda_c12_f_revise.jpg" alt="Pagani Zonda C12 F: 2nd Most Expensive Car in the World" style="direction: ltr;text-align: left; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); margin-top: 8px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; float: left; "></a></p><p style="direction: ltr;text-align: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong>6.&nbsp;</strong><a href="http://www.thesupercars.org/ssc-aero/2009-ssc-ultimate-aero/" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; ">SSC Ultimate Aero</a><strong>&nbsp;$654,400</strong>. Don't let the price tag fool you, the 6th most expensive car is actually the fastest street legal car in the world with a top speed of 257 mph+ and reaching 0-60 in 2.7 seconds. This baby cost nearly half as much as the Bugatti Veyron, yet has enough power to top the most expensive car in a speed race. It is estimated that only 25 of this exact model will ever be produced.</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><a href="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2007/12/ssc-ultimate-aero-blue.jpg" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; "><img src="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2007/12/ssc_ultimate_aero_rank_1_revise.jpg" alt="SSC Ultimate Aero 3rd most expensive car in the world" style="direction: ltr;text-align: left; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); margin-top: 8px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; float: left; "></a></p><p style="direction: ltr;text-align: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong>7.&nbsp;</strong><a href="http://www.thesupercars.org/saleen/saleen-s7-twin-turbo/" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; ">Saleen S7 Twin Turbo</a>&nbsp;<strong>$555,000</strong>. The first true American production certified supercar, this cowboy is also rank 3rd for the fastest car in the world. It has a top speed of 248 mph+ and it can reach 0-60 in 3.2 seconds. If you are a true American patriot, you can be proud to show off this car.</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><a href="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/saleen-s7-twin-turbo-white.jpg" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; "><img class="alignnone size-full wp-image-2338" title="Saleen S7 Twin Turbo white" src="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/saleen-s7-twin-turbo-white-thumbnail.jpg" alt="Saleen S7 Twin Turbo white" width="480" height="248" style="direction: ltr;text-align: left; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); margin-top: 8px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; float: left; "></a></p><p style="direction: ltr;text-align: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong>8.&nbsp;</strong><a href="http://www.thesupercars.org/koenigsegg/koenigsegg-ccx/" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; ">Koenigsegg CCX</a><strong>&nbsp;$545,568.</strong>&nbsp;Swedish made, the Koenigsegg is fighting hard to become the fastest car in the world. Currently, it is the 4th fastest car in the world with a top speed of 245 mph+, the car manufacture Koenigsegg is not giving up and will continue to try and produce the fastest car. Good luck with that!</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><a href="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/2006-koenigsegg-ccx-rear-and-side-grey-1280x960.jpg" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; "><img class="alignnone size-full wp-image-2404" title="Koenigsegg CCX side view" src="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/2006-koenigsegg-ccx-rear-and-side-grey-thumbnail.jpg" alt="Koenigsegg CCX side view" width="480" height="217" style="direction: ltr;text-align: left; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); margin-top: 8px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; float: left; "></a></p><p style="direction: ltr;text-align: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong>9</strong>.&nbsp;<a href="http://www.thesupercars.org/mclaren/brabus-slr-mclaren-roadster-2007/" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; ">Mercedes Benz SLR McLaren Roadster</a><strong>&nbsp;$495,000.&nbsp;</strong>A GT supercar, the SLR McLaren is the fastest automatic transmission car in the world with a top speed of 206 mph+ and reaching 60 mph in 3.8 seconds. It is a luxurious convertible with a really powerful engine, which results in outstanding performances and style.</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><a href="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/mercedes-benz-slr-mclaren-roadster-front-side-view.jpg" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; "><img class="alignnone size-full wp-image-2406" title="Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster side front view" src="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/mercedes-benz-slr-mclaren-roadster-front-side-view-thumbnail.jpg" alt="Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster side front view" width="480" height="223" style="direction: ltr;text-align: left; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); margin-top: 8px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; float: left; "></a></p><p style="direction: ltr;text-align: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><strong>10.&nbsp;</strong><a href="http://www.thesupercars.org/porsche/porsche-carrera-gt/" style="color: rgb(161, 138, 97); text-decoration: none; font-weight: bold; ">Porsche Carrera GT</a><strong>&nbsp;$440,000.&nbsp;</strong>A supercar with dynamic stability control and a top speed of 205 mph+ and it can reach 0-60 in 3.9 seconds. The Porsche Carrera GT applies the absolute calibers of a true racing car to offer an unprecedented driving feeling on the road.</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><a href="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/porsche-carrera-gt.jpg" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-weight: bold; "><img class="alignnone size-full wp-image-2408" title="Porsche Carrera GT " src="http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2008/01/porsche-carrera-gt-thumbnail.jpg" alt="Porsche Carrera GT " width="480" height="212" style="direction: ltr;text-align: left; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); margin-top: 8px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; float: left; "></a></p><div style="float: left; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><div style="direction: ltr;text-align: left; "><u><br></u></div><ins style="display: inline-table; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; height: 60px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 468px; "></ins></div></span> text/html 2010-08-12T07:40:12+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی نسبتاً بی خطر برنزه شویم http://makurd.mihanblog.com/post/285 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; font-size: 11px; "><h2 class="uiHeaderTitle" style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><font class="Apple-style-span" color="#FF6600">نسبتاً بی خطر برنزه شویم!!!</font></span></font></h2><div><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><font class="Apple-style-span" color="#FF6600"><br></font></span></font></div></span>اجازه بدهید یک چیز را واضح بگوییم: چیزی به اسم برنزه شدن بی خطر وجود ندارد. وقتی زیر آفتاب می خوابید خودتان را در معرض مشکلات زیر قرار می دهید:<br><br>- ایجاد لک روی پوست و پیری زودرس پوست<br><br>- ایجاد سوختگی های دردناک<br><br>- ایجاد سرطان پوست &nbsp;.......................<br><br></span><div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images.teamsugar.com/files/users/2/20652/30_2007/GiorgioArmaniBronze.jpg" alt=""></span></font></div><div style="text-align: center; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif">لطفا ادامه مطلب را كلیك كنید</font></span></span></div></div> text/html 2010-08-04T10:53:15+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی tired http://makurd.mihanblog.com/post/284 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#000066"><b><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;">دیگه دارم از اینجا هم خسته میشم</span></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" color="#000066"><b><br></b></font></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" color="#000066"><b><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"></b></font></font></span><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"></div> text/html 2010-07-21T11:05:37+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی مجموعه عظیم http://makurd.mihanblog.com/post/283 <div style="TEXT-ALIGN: center"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: large">خدایش حیفم اومد این پست رو از سایت محبوب خودم یعنی&nbsp;</span></font><font class="Apple-style-span" color="#000066"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: large">وطن دانلود</span></font><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: large"> کوپی نکنم و اینجا نذارمش ..</span></font></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" color="#009900"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: large"><br></span></font></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" color="#009900"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: large">مطلب رو دقیقا مثل منبع اش(</span></font><font class="Apple-style-span" color="#993300"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: large">&nbsp; وطن دانلود</span></font><font class="Apple-style-span" color="#009900"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: large">) میزارم اینجا تا حقشون پایمال نشه</span></font></font></div> <div><br></div> <div><span class="Apple-style-span" style="COLOR: rgb(20,20,20); LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif"> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma"><img style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" alt="http://dl.vatandownload.ir/img/eng-eff.jpg" src="http://dl.vatandownload.ir/img/eng-eff.jpg"></font></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma">دانلود مجموعه عظیم آموزش زبان Effortless - در 5 سطح کامل - مکالمه و listening و .. لینک مستقیم</font></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><span style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: 700; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma" color="#ff0000">(بخش ویژه وطن دانلود ) - 100% تست شده توسط وطن دانلود</font></span></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma">امروز هم شاهد پستی از وطن دانلود هستید که یکی از بهترین راه های آموزش زبان انگیسی میباشد . این مجموعه به صورت متون طبقه بندی شده به همراه فایل های صوتی هر متن میباشد . تمامی کتاب های موجود در این مجموعه به صورت&nbsp;<span lang="en-us" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">PDF , Word&nbsp;</span>&nbsp;و فایل صوتی به صورت&nbsp;&nbsp;<span lang="en-us" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">Mp3&nbsp;</span>میباشد&nbsp;<span lang="en-us" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">,&nbsp;</span>پس هر کسی به راحتی میتواند از آن استفاده کند . بدون نیاز به کرک و نصب برنامه ی خاص و ...&nbsp;&nbsp;<br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"><br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">این مجموعه یکی از آسان ترین راه های تمرین شنیداری یا listening نیز میباشد شما به راحت ترین شکل ممکن میتوانید از آن استفاده کنید.&nbsp;<br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"></font></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma">این مجموعه برای اولین بار در ایران در وب سایت وطن دانلود با لینک مستقیم و رایگان ارائه شده است . تمامی فایل های این مجموعه تست شده است و یکی از مفید ترین آموزش های زبان موجود ارزبابی میشود .&nbsp;</font><br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right"><br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma"><b style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">این مجموعه عظیم شامل :&nbsp;</b><br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"><br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">Learn The 7 Rules For Excellent English<br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">Flow English (Intermediate Level Lessons)<br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;Success Business Lessons<br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">New method learning English<br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;Real English Conversation Pack</font></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" color="#ff0000"><b style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">نکاتی که در این مجموعه بیشتر توجه شده است :&nbsp;</b></font><br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"><br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">متن ها و آموزش های گفته بیشتر به زبان گفتاری و عمومی نزدیک است و به هیچ وجه زبان انگلیسی رسمی با فورم عمومی و کتابی آن&nbsp; نیست . ( به قول ما ایرانی ها زبان کوچه بازاری ! )&nbsp;<br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">استفاده کردن از اصطلاحات گفتاری&nbsp; رایجی که بیشتر در مکالمه ها دیده میشود&nbsp; .&nbsp;<br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">بحث شدن درباره ی مکالمه های روزمره و جملاتی که خیلی کتابی نیستند .&nbsp;<br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">و ...</font></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma">امیدواریم این مجموعه مورد پسند واقع شود .</font></p> <p style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"></p> <div class="more" id="more" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"> <p style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right">&nbsp;</p><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; orphans: 2; widows: 2"><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: justify"> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right">&nbsp;</p> <div style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><img style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" height="20" src="http://www.vatandownload.com/img/dl2.gif" width="20" align="right" border="0"></div> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;&nbsp;</font><span style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">دانلود&nbsp;<span lang="fa" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">نرم افزار</span>:</font></span></font></p> <div style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</div> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p></span><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; FONT: 700 medium 'Times New Roman'; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; orphans: 2; widows: 2"> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font color="#ff0000">سطح اول :</font></p></span> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p></span><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; FONT-VARIANT: normal; orphans: 2; widows: 2"> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: #ff9900" face="Tahoma" color="#000000"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.1%28www.vatandownload.com%29.rar">بخش اول</a></font></p></span><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; orphans: 2; widows: 2"> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; FONT-VARIANT: normal; orphans: 2; widows: 2"></span> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font color="#ff0000">سطح دوم :</font></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; FONT: medium 'Times New Roman'; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; orphans: 2; widows: 2"><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: justify"> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.2%28www.vatandownload.com%29.part1.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش اول</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.2%28www.vatandownload.com%29.part2.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش دوم</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.2%28www.vatandownload.com%29.part3.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش سوم</font></a></p></span></span> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font color="#ff0000">سطح سوم :</font></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; FONT: medium 'Times New Roman'; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; orphans: 2; widows: 2"><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: justify"> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.3%28www.vatandownload.com%29.part1.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش اول</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.3%28www.vatandownload.com%29.part2.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش دوم</font></a></p></span></span> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font color="#ff0000">سطح چهارم:</font></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; FONT: medium 'Times New Roman'; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; orphans: 2; widows: 2"><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: justify"> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.4%28www.vatandownload.com%29.part1.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش اول</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.4%28www.vatandownload.com%29.part2.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش دوم</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.4%28www.vatandownload.com%29.part3.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش سوم</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.4%28www.vatandownload.com%29.part4.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش چهارم</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.4%28www.vatandownload.com%29.part5.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش پنجم</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900"></font>&nbsp;</p></span></span> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font color="#ff0000">سطح پنجم:</font></p></span> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; FONT: medium 'Times New Roman'; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; orphans: 2; widows: 2"> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: justify"> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.5%28www.vatandownload.com%29.part1.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش اول</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.5%28www.vatandownload.com%29.part2.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش دوم</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.5%28www.vatandownload.com%29.part3.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش سوم</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.5%28www.vatandownload.com%29.part4.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش چهارم</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://dl2.vatandownload.com/software/exclusive/ex6/eff/Effortless.5%28www.vatandownload.com%29.part5.rar"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9900" color="#000000">بخش پنجم</font></a></p> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p></span></span> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</p><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: justify"><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; orphans: 2; widows: 2"><span class="Apple-style-span" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; BACKGROUND-COLOR: transparent; FONT-VARIANT: normal; orphans: 2; widows: 2"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma"> </font><p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma"><br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"><br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"></font><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma"><img style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" height="20" src="http://www.vatandownload.com/img/key.gif" width="20" align="right" border="0">&nbsp;<font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#996633" size="4"> پسورد<span lang="fa" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;فایل فشرده</span>&nbsp;: www.vatandownload.com</font></font></p> <div style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</div> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma"></font>&nbsp;</p> <div style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center">&nbsp;</div> <p dir="rtl" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0pt 0px; PADDING-TOP: 0px" align="center"><font style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" face="Tahoma"><img style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" height="20" src="http://www.vatandownload.com/img/source.gif" width="20" align="right" border="0">&nbsp; منبع :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.vatandownload.com/"><span lang="fa" style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">وطن</span>&nbsp;دانلود</a>&nbsp;-&nbsp;<a style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: rgb(155,155,155); PADDING-TOP: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.vatandownload.com/">www.vatandownload.com</a></font></p> <div style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right">&nbsp;</div><div style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right"><br></div></span></span></span></div></span></div> text/html 2010-07-13T23:03:51+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی خیلی خسته ام http://makurd.mihanblog.com/post/282 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">نصف شب و دلم میخواد آنچه در سر دارم اینجا بنویسم&nbsp;</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">میدونید خیلی خسته ام ولی &nbsp;نمیدونم چرا ؟؟؟؟</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/18.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">&nbsp;باز دلم واسه اون روزا تنگ شده !!!</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;کدام روزا رو میگم ؟؟؟؟</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">همون روزا رو که وقتی خسته میشدم با یه تماس یا بهتر بگم یه اس ام اس&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">خستگیم را فراموش میکردم...</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/44.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">عجب روزگاری شده نمیتونی به نزدیکترین دوستت هم اعتماد کنی ؟؟؟!!! اینو نمیگم چرا؟؟؟؟ &nbsp;زشته&nbsp;</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">یه تماس کوچک امشب حالمو خراب کرده !!!!!</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/80.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">واسه من نبود !!!</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">واسه دوستم بود !!! حالا میگی به تو چه ربطی داره؟؟؟!!!</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/47.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">آخه کا موضوع اینجا که نمیدونی اون تماس قدیما ما من بودن !!!</span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فکر کنم اگه این مطلب رو بخونه ! خجالت میکشه ؟؟ !!! نه آخه این دوره زمونه خجالت کلیو چنده !!&nbsp;</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/70.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">بگذریم دارم &nbsp;هزیون میگم</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;..... نه بخدا من اصلا الکولی نیستم که مست کنم و میدونم دارم چی میگم ...</span><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/67.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">میگن مستی و راستی !!!!</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/76.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">ندیدم چه جوریی یعنی حس نکردم !!!!</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">ولی میدونم یه جورای نخورده مستم!!!!!!</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">من ازت گذشتم خدا ازت نمیگذره !!! ( مگه من وکیل خدا هستم ) استغفرالله&nbsp;<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/77.gif"></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">خسته امممممممممممممم</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/37.gif"></div> text/html 2010-07-03T10:30:20+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی بهترین سایت موزیك - فیلم ..... حتما نگاه کنید http://makurd.mihanblog.com/post/281 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center; font-size: large;">بهترین سایت موزیك - فیلم ..... حتما نگاه کنید <br><br></span></span><a href="http://www.2ope2op.com/" target="" title=""><img src="http://www.2ope2op.com/dl/ali/Baner/Baner_2ope2op.com.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 102, 51); font-weight: bold;" size="3">لطفا&nbsp; روی عكس كلیك كنید</font><br></div> text/html 2010-06-03T21:02:45+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی سایه جان رفتنی هستیم بمانیم که چه http://makurd.mihanblog.com/post/280 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(194, 193, 192); line-height: 16px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">سایه جان رفتنی هستیم بمانیم که چه</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">&nbsp;زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه؟</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">درس این زندگی از بهر ندانستن ماست&nbsp;</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">&nbsp;این هـمه درس بخوانیم و ندانیم که چه؟</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">خود رسیدیم به جان نعش عزیزی هر روز&nbsp;</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">دوش گـیریمـــو بخاکش برسانیم که چه؟</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">پی این زهر حلاحل به تشخص هـــر روز&nbsp;</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">بچشیم و به عزیزان بچــشانیم که چه؟؟</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">دور سر هلــهله هاله شاهـــین اجـــــــل</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">ما به سرگیجه کــبوتر بپرانیم کــه چـــه؟؟</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">کشتی ای را که پی غرق شدن ساخته اند</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">هی به جان کندن از این ورطه برانیم که چه؟</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">قسمت خرس و شغال است خود این باغ مویز</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">بی ثمر غوره ی&nbsp;چشمی بچلانیم که چه؟</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">ما طلسمی که خدا بسته ندانیم شکست</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">&nbsp;کاسه و کوزه سر هم بشکانیم که چه؟؟؟</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">شهریارا .دگــران فاتحه از ما خــــــــوانند</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">ما همه از دگران فاتحه خوانیم که چه؟..</font></font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; "><font face="Arial" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#000000">"شهریار"</font></font></p></span> text/html 2010-03-26T15:38:38+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی بهتر از اینه كه منتظر بمونه... http://makurd.mihanblog.com/post/278 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">هر موقع خواستی از كسی جدا بشی&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">یادت نره بهترین راه اینه كه بهش بگی برای همیشه خدانگهدار،</span></font></div><div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;شاید طرف مقابلت ناراحت بشه و قلبش بشكنه ولی بهتر از اینه كه منتظر بمونه...</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_r8ZI_o96RgA/SEaWNRZOQdI/AAAAAAAAAAQ/HmQOM0HvOJc/S1600-R/dont+wait+for+me+cover.jpg" alt=""></span></div></div> text/html 2010-03-12T18:47:37+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی دانلود رمان و داستان های کوتاه انگلیسی http://makurd.mihanblog.com/post/277 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border-collapse: collapse; line-height: 18px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><a href="http://Makurd.Mihanblog.com" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">دانلود رمان و داستان های کوتاه انگلیسی</font></a></span></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Verdana; ">Aesop's Fables<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span><font face="Times New Roman" size="3"></font></span></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Aesop-1.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Part 1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.world-english.org/Aesop-2.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Part 2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.world-english.org/Aesop-3.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Part 3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.world-english.org/Aesop-4.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Part 4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.world-english.org/Aesop-5.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Part 5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.world-english.org/Aesop-6.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Part 6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.world-english.org/Aesop-7.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Part 7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.world-english.org/Aesop-8.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Part 8</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Bierce.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Resumed Identity by Ambrose Bierce</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Collins.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">A Terribly Strange Bed by Wilkie Collins</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/conrad.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Idiots by Joseph Conrad</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/crane.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Bride Comes to Yellow Sky by Stephen Crane</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/daudet.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Last Lesson by Alphonse Daudet</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><v:shape id="_x0000_i1025" alt="" type="#_x0000_t75" style="width: 26.25pt; height: 9pt; "><v:imagedata src="New%20Folder/stories_files/new.gif"><font face="Times New Roman" size="3"></font></v:imagedata></v:shape><a href="http://www.world-english.org/dickens.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">A Christmas Carol by Charles Dickens</a><v:shape id="_x0000_i1026" alt="" type="#_x0000_t75" style="width: 26.25pt; height: 9pt; "><v:imagedata src="New%20Folder/stories_files/new.gif"></v:imagedata></v:shape></p></span><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Holmes_boscombe.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Boscombe Valley Mystery (Sherlock Holmes) by Sir Arthur Conan Doyle</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Holmes_copper_beeches.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Copper Beeches (Sherlock Holmes) by Sir Arthur Conan Doyle</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Holmes_vampire.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Sussex Vampire (Sherlock Holmes) bt Sir Arthur Conan Doyle</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Holmes_final_problem.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Final Problem (Sherlock Holmes) by Sir Arthur Conan Doyle</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/doyle.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Adventure Of Charles Augustus Milverton by Sir Arthur Conan Doyle</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/harris.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Brer Rabbit and the Tar-Baby by Joel Chandler Harris</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="left" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/hawthorne.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Young Goodman Brown by Nathaniel Hawthorne</a></span></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/irving.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Rip Van Winkle by Washington Irving</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/James.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">A School Story by M. R. James</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Jerome.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Dancing Partner by Jerome K. Jerome</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/joyce.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">A Little Cloud by James Joyce</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/kipling.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">How the Leopard Got His Spots by Rudyard Kipling</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="left" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/lawrence.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Rocking Horse Winner by D. H. Lawrence</a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "></span></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="left" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="left" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/london.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">A Wicked Woman by Jack London</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/somersetmaughan.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Rain by W. Somerset Maughan</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="left" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Melville.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Bartleby the Scrivener by Herman Melville</a></span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><p dir="ltr" align="center" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/poe.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Masque of the Red Death by Edgar Allan Poe</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="center" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/poe2.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Pit and the Pendulum by Edgar Allan Poe</a></span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "></span><p dir="ltr" align="center" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Quincey.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Avenger by Thomas de Quincey</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="center" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; ">&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.world-english.org/haggard.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Hunter Quartermain's Story by H. Rider Haggard</a></span></p><p dir="ltr" align="center" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "></span>&nbsp;<span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; ">&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.world-english.org/saki.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Music on the Hill by Saki</a></span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><p dir="ltr" align="center" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/stoker.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">Dracula's Guest by Bram Stoker</a></span><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p dir="ltr" align="center" style="text-align: center; "><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; "><a href="http://www.world-english.org/Wells.doc" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; ">The Valley of Spiders by H. G. Wells</a>&nbsp;</span></p></span></span></span> text/html 2010-02-05T14:39:24+01:00 makurd.mihanblog.com » علی شیروانی دوربین 50 مگاپیکسلی hasselbald با بزرگترین سنسور جهان http://makurd.mihanblog.com/post/276 <div style="text-align: center;"><img border="0" alt="" src="http://www.aftab.ir/lifestyle/images/003e9afdf22d3032826f431553297904.jpg" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" style="border-right-width: 0px; border-right-style: initial; border-right-color: initial; border-top-width: 0px; border-top-style: initial; border-top-color: initial; border-left-width: 0px; border-left-style: initial; border-left-color: initial; border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: initial; border-bottom-color: initial; "></div><p>شرکت Hasselblad را معمولا طرفداران دوربین های حرفه ای میشناسند. و طبق معمول این بار هم دوربین جدید این شرکت در نوع خود یک شاهکار محسوب میشود.&nbsp;<br>دوربین ۵۰ مگاپیکسلی مدل H۳DII-۵۰ دارای سنسوری ساخت شرکت کداک است که در سایز ۳۶ در ۴۸ میلیمتر است. و این دوبرابر سایز سنسور دوربین های DSLR فول فریم است. با این سنسور هر عکس این دوربین ۳۰۰ مگابایت حجم دارد. یعنی اگر من کارت حافظه ی ۲ گیگابایتی خودم را روی این دوربین قرار بدهم فقط ۶ عکس میتوانم بگیرم!&nbsp;<br>نکته جالب دیگر در مورد این دوربین سرعت عکاسی ۱ فریم در ثانیه است که برای چنین دوربینی خیلی خوب محسوب میشود. این دوربین در ماه اکتبر به بازار عرضه خواهد شد.&nbsp;<br>گفته میشود که برای داشتن این هیولای عکاسی باید اتومبیل خود را بفروشید و حدود ۳۷۰۰۰ دلار پول آن را پرداخت کنید.</p>